Převod nemovitosti krok za krokem: Jak správně přejít od sepsání smlouvy až po změnu majitele na katastru

Při koupi nebo prodeji nemovitosti je důležité mít jasno v každém kroku procesu. Ať už jste prodávající nebo kupující, správný postup je klíčový pro úspěšný převod vlastnictví. V následujícím článku se podíváme na kroky, které musíte podniknout při převodu nemovitosti od počáteční úvahy až po zápis nového majitele do katastru nemovitostí.

1. Úvaha o využití realitní kanceláře

Prvním krokem, který byste měli udělat, je zvážit, zda využijete služby realitní kanceláře. I když to může znamenat dodatečné náklady, realitní kancelář vám může pomoci s prezentací nemovitosti, vyhledáním kupce a zajistí veškerý právní servis. To je zvláště důležité, pokud chcete zabránit jakýmkoli nekalým praktikám, což je výhodné jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího. Realitní kancelář také pomůže s neobvyklými situacemi, například prodejem nemovitosti zatížené hypotékou nebo prodejem majetku v rámci rozvodového řízení. Navíc vám poskytne informace o reálné tržní hodnotě nemovitosti, což může být velmi užitečné.

Pokud se rozhodnete nepoužít realitní kancelář, budete potřebovat právníka (advokáta nebo notáře), který vám pomůže s celým procesem.

2. Zjištění informací o nemovitosti

Před jakýmkoli krokem je důležité získat veškeré potřebné informace o nemovitosti. Můžete prověřit vlastnictví, související pozemky, věcná břemena, zástavní práva a případné exekuce v katastru nemovitostí online. Je také důležité provést fyzickou kontrolu nemovitosti a zjistit, zda nejsou skryté vady.

Důležité je také stanovit reálnou cenu nemovitosti, a zde může pomoci odborný odhadce nebo realitní kancelář.

3. Sepsání smlouvy o převodu nemovitosti

Sepsání a podpis smlouvy o převodu nemovitosti je klíčovým krokem při změně vlastníka. Mějte na paměti, že používání obecných vzorů smluv stažených z internetu může vést ke komplikacím. Každý převod nemovitosti má svá specifika, a proto by smlouva měla být vytvořena na míru. Pokud nepoužijete realitní kancelář, obraťte se na právníka nebo notáře, aby vám pomohl sepsat správnou smlouvu.

Smlouva o převodu nemovitosti by měla obsahovat všechny relevantní informace, včetně úplných údajů o smluvních stranách, předmětu smlouvy, smluvené částky, způsobu a lhůty úhrady a úředně ověřených podpisů.

4. Úhrada smluvní částky

Po podpisu smlouvy následuje úhrada smluvní částky. Tato platba musí proběhnout před zápisem do katastru nemovitostí, což znamená před skutečným převodem nemovitosti. Doporučuje se využít advokátní či notářskou úschovu finančních prostředků, což zaručuje bezpečnost obou stran. Kupující pošle smluvenou částku na účet nezávislé třetí strany, kterou může být advokát nebo notář. Tato třetí strana uvolní finanční prostředky prodávajícímu až po úspěšném přepisu nemovitosti v katastru nemovitostí. Pokud k převodu nedojde, kupující získá své peníze zpět.

5. Návrh zápisu do katastru nemovitostí

Návrh na zápis do katastru nemovitostí může podat pověřený advokát nebo notář, obě smluvní strany společně nebo jedna pověřená strana. Návrh se podává vyplněním příslušného formuláře, který je k dispozici v online aplikaci katastru nemovitostí. Tato aplikace umožní snadné vyplnění formuláře, protože načte všechny potřebné údaje z katastru nemovitostí. K návrhu je třeba připojit kopii kupní nebo darovací smlouvy s úředně ověřenými podpisy a kolek v hodnotě 2000 Kč. Návrh můžete odeslat poštou nebo osobně na místně příslušný katastrální úřad, nebo dokonce elektronicky přes datovou schránku.

Katastrální úřad vám poté doručí rozhodnutí o povolení vkladu do katastru nemovitostí do 30 dní. Teprve poté je převod nemovitosti úplný, a novým majitelem se stává kupující.

6. Daňová problematika

Při prodeji nemovitosti se obvykle platí daň z příjmu. Prodávající musí tento příjem vykázat ve svém daňovém přiznání a zdanit ho sazbou 15%. Existují však výjimky, kdy daň neplatí, například pokud vlastní nemovitost déle než 5 let, po dobu nejméně 2 let v ní bydlel a nebo pokud získané finanční prostředky použije na řešení bytové situace.

Daň se také neplatí při darování nemovitosti v přímé či vedlejší rodinné linii a nebo při zdědění nemovitosti. Pokud se rozhodnete zděděnou nemovitost prodat, mějte na paměti, že musíte počkat alespoň 5 let, než daňovou povinnost nebojejí placení.

7. Zpřístupnění nemovitosti

Po úspěšném zápisu do katastru je třeba zajistit zpřístupnění nemovitosti novému majiteli.

Celý proces převodu nemovitosti může být komplikovaný, ale dodržení správných kroků a právních předpisů vám zajistí bezproblémový převod vlastnictví. Buďte pečliví a dobře se informujte, nebojte se obrátit na odborníky a zabezpečte tak, aby vše proběhlo správně a v souladu s platnými zákony.

Pokud máte další otázky nebo potřebujete více informací k některému z kroků, neváhejte se poradit s právním odborníkem nebo realitní kanceláří.