Získání Důvěry a Zodpovědnosti pro dosažení Dědictví

Jste součástí rodiny, která má v držení nemovitost? Sníte o tom, že jednoho dne budete moci dědit a proměnit dědictví ve svůj vlastní majetek? Získání dědictví není jen tak. Musíte si ho zasloužit a být připraveni nést zodpovědnost. V opačném případě vás rodiče mohou „vydědit.“ I když to není jednoduché, možnosti existují.

Podle Občanského zákoníku existuje čtyři hlavní důvody, pro které vás rodiče mohou vyloučit nebo zkrátit váš podíl na dědictví:

  • -Neposkytnutí Pomoci v Nouzi: Pokud se ocitne zůstavitel v nouzi, například kvůli stáří nebo nemoci, máte povinnost mu pomoci. Pokud tuto pomoc odmítnete, můžete být vyděděni.
  • -Neprojevení Opravdového Zájmu: Musíte projevovat skutečný zájem o život a zdraví zůstavitele. Falešné projevy zájmu nejsou dostatečné.
  • -Odsouzení za Trestný Čin Zavrženíhodného Charakteru: Pokud jste byli odsouzeni za trestný čin, který svědčí o vaší zvrhlé povaze, můžete být vyděděni.
  • -Trvale Nezřízený Život: Pokud vedete trvale nezřízený život, můžete být vyděděni. To zahrnuje například problémy s alkoholem, drogovou závislostí, neplacení výživného nebo vyhýbání se práci.

Paragraf 1647 Občanského zákoníku umožňuje také vydědit vás, pokud jste příliš zadlužení nebo marnotratní. I když nemůžete být úplně vyloučeni, váš podíl může být omezen a přidělen vašim dětem nebo jejich dětem. Buďte proto opatrní se svými financemi a zodpovědně nakládejte se svými závazky. Snažte se tyto informace utajit před rodiči, aby nedošlo k vydědění.