„Investice do orné půdy: Co s ní lze dělat a co je třeba vědět“

Zvažujete nákup pole? Ornou půdu lze využít různými způsoby, ale je důležité znát zákony a omezení. Plánujete-li investovat do pozemku, následující informace vám mohou pomoci s rozhodnutím.

Orná půda je cenným majetkem, ačkoli na první pohled může působit jako prázdná zemědělská parcela. Zájem o nákup a využití orné půdy stále roste, a to i mezi lidmi, kteří nemají zemědělské zkušenosti. Pokud uvažujete o koupi pole, zde je několik možností, jak ho využít:

  1. Nechte to na zemědělci: Pokud nemáte zájem o aktivní zemědělskou činnost, můžete pozemek pronajmout zemědělci, který ho bude obdělávat. Propachtovaná půda může být dobrým zdrojem pasivního příjmu.

  2. Plantáže a sad: Rozhodnete-li se pro vlastní hospodaření na pozemku, můžete zřídit ovocný sad, plantáž dřevin pro otop nebo plantáž vánočních stromků. Počítejte však s tím, že pěstování a získání výnosu z těchto plodin může trvat několik let.

  3. Oplotění pozemku: Pokud chcete svou investici chránit, můžete pozemek opatřit plotem. Pro oplotění orné půdy je však třeba získat územní souhlas od stavebního úřadu a souhlas sousedů, pokud plot povede podél hranice pozemku.

  4. Zakládání remízků: Remízky mají významný ekologický a ochranný účel, a můžete je zakládat na orné půdě. Na pozemcích menších než 300 m² není třeba povolení, ale u větších parcel ano. Pro zakládání remízků jsou k dispozici i dotace.

  5. Rekultivace pozemku: Pokud nechcete pozemek aktivně využívat, můžete ho nechat ležet ladem, ale zároveň musíte dbát na to, aby se z něj nešířily škodlivé organismy a plevely na sousední pozemky.

Před nákupem pole je důležité prověřit všechny zákony a omezení, které se týkají využití orné půdy. Zemědělská půda může být lukrativní investicí, pokud ji správně využijete a dodržíte veškeré předpisy.