5 Nejčastější Mýty o Pronájmu: Pravda o Právech a Povinnostech Nájemníků a Pronajímatelů

Existuje několik častých mýtů ohledně pronájmu, které je důležité vyjasnit:

  1. Mýtus o vystěhování po skončení nájmu: Prvním a nejčastějším mýtem je, že po vypršení doby nájmu může pronajímatel nájemníka vystěhovat. To však není pravda. Nájemníka nelze vystěhovat automaticky po skončení smlouvy. Pronajímatel musí nájemníka písemně informovat, že neprodlouží smlouvu, a stanovit datum vystěhování. Pokud to není splněno, smlouva se automaticky prodlužuje.

  2. Mýtus o placení veškerých služeb: Někteří pronajímatelé očekávají, že nájemníci budou platit za veškeré služby spojené s bydlením, včetně fondu oprav. To však není v souladu se zákonem. Existují určité služby, které pronajímatel nemůže přenést na nájemníka, a nájemné by mělo být jasně definováno ve smlouvě.

  3. Mýtus o právu na vstup do bytu: Majitel bytu nemá automaticky právo vstupovat do pronajímaného bytu. To může udělat pouze ve třech případech: v urgentním případě, při nutné opravě nemovitosti a za účelem prohlídky bytu s potenciálním kupcem. V každém případě musí majitel nájemníka informovat a dodržet určité postupy.

  4. Mýtus o zákazu domácích mazlíčků: Pronajímatel nemůže svým nájemníkům zakázat mít domácí zvíře, jako je pes, kočka nebo jiný mazlíček. Zákony týkající se domácích mazlíčků se v posledních letech změnily, a nájemníci mají právo na chov zvířat v pronajatém bytě, pokud to neporušuje zákony a platné smlouvy.

Je důležité znát svá práva a povinnosti jak pro nájemníky, tak pro pronajímatele, aby bylo bydlení pro obě strany spravedlivé a bezproblémové.